Mva-melding

Med Siffer kan du sende mva-meldingen direkte til Skatteetaten

Siffer har full støtte for den nye skattemeldingen for merverdiavgift. Send inn via systemet og få betalingsinformasjon og kvittering i retur. For mer informasjon om den nye meldingen anbefaler vi Skatteetatens og Regnskap Norges sider.

Merknader og vedlegg

For å legge inn merknader må man først opprette mva-meldingen i Siffer. Dersom merknad kreves for å kunne sende inn meldingen vil linjen være markert i rødt. Hold musepekeren over den aktuelle linjen og trykk "Legg til merknad". Skatteetaten ønsker at man i størst mulig grader bruker de forhåndsdefinerte merknadene. Meldingen vil da bli maskinelt behandlet. Bruk derfor kun fritekstmerknad dersom det er strengt nødvendig.

Du kan også legge til en merknad og vedlegg til hele mva-meldingen. Trykk i så fall på de tre prikkene under "Last ned"-knappen

Spesifikasjoner

Nytt av 2022 er at i tillegg til riktig mvakode må uttak, tap på krav, justering og tilbakeføring spesifiseres særskilt i mva-meldingen. I Siffer har vi løst dette ved at beløp som føres mot spesifikke kontoer automatisk legges til som spesifikasjoner i mva-meldingen.

Uttak:

3060 Uttak varer avgiftspliktig, høy sats
3061 Uttak varer avgiftspliktig, middels sats
3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats
3160 Uttak av varer, avgiftsfritt
3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt

Tap på krav:

7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget

Justering av merverdiavgift for kapitalvarer:

7971 Justering merverdiavgift fast eiendom
7972 Justering merverdiavgift maskiner
3971 Justering merverdiavgift fast eiendom
3972 Justering merverdiavgift maskiner

Tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom):

7980 Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Etter å ha laget markedets mest effektive system for årskunder (helt objektivt 🤣), har vi bestemt oss for å ta satsningen ett steg videre, nemlig lag, foreninger, ENKer og ASer som har behov for løpende regnskap. Vi har derfor lansert masse ny funksjonalitet som skal gjøre hverdagen enklere for disse:

Les mer

Tidligere førte Braathen & Partners regnskapet for de minste kundene sine i Excel-ark. Med Siffer har de fått et system som gir bedre oversikt og gjør arbeidsdelingen enklere – og mulighet til å være med å videreutvikle løsningen.

Les mer